Sonda
Czy podoba Ci się wygląd strony?
TAK 60%
NIE 40%

Odwiedziło nas: 9075 osób 
 Aktualności

Innowacyjna Szampania - dobre praktyki
2016-11-30, 13:30:10
[więcej]
Wyjazd studyjny do Francji (Rejon Szampanii)
2016-11-03, 11:10:06
W dniach 25-29.10.2016 roku dwóch członków naszego stowarzyszenia uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Szampanii. Spotkaliśmy się z sześcioma GAL ( odpowiednik polskich LGD). Odbyliśmy spotkania w merostwach i Ministerstwie Rolnictwa Republiki Francuskiej.Zapoznaliśmy się z sytuacją GAL, których strategie nie zostały wybrane. Pokazano nam zrealizowane w okresie 2007-2014 projekty oraz zaprezentowano zamierzenia na lata 2014-2020. Spotkania przebiegały w bardzo miłej , ale rzeczowej atmosferze.
Wyjazd, którego współorganizatorem było nasze LGD sfinansowany został ze środków KSOW w ramach pomocy technicznej na lata 2014-2020.
Głównym organizatorem wyjazdu ze strony mazowieckich LGD była Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze z Płońska. Na stronie www.lgdpm.pl znajdziecie Państwo szczegółowy opis wyjazdu oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem GAL we Francji.
[więcej]
Szkolenie we Francji - wyjazd studyjny
2016-10-20, 13:42:22
Innowacyjna Szampania to tytuł szkolenia realizowanego przez Lokalną Grupę Dziania–Przyjazne Mazowsze. W projekcie Innowacyjna Szampania partnerami LGD–Przyjazne Mazowsze są: LGD ”Wspólny Trakt”, LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej oraz Stowarzyszenie Nasza Wkra.
[więcej]
PAULOWNIA OXI - SZYBKA I OPŁACALNA PRODUKCJA BIOMASY
2016-07-25, 08:59:00
W ramach wspólnego projektu z LGD "Przyjazna Mazowsze" i innymi partnerami LGD SRZP w Bielsku popularyzuje i zachęca do wdrażania produkcji biomasy, jako ekologicznej alternatywy pozyskiwania nowych źródeł energii. W załączeniu przedstawiamy broszurę o produkcji biomasy.
[więcej]
Konferencja w Płońsku. Zapraszamy.
2016-06-10, 11:43:23
W imieniu Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zapraszamy na konferencję.
[więcej]
Zaproszenie
2016-01-21, 15:51:16
LGD Stobrawski Szlak zapraszają.
[więcej]
ZŁÓZENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PROW 2014-2020
2016-01-18, 11:20:40
W dniu 31.12.2015 roku Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie wniosek o przyznanie pomocy wraz z Lokalną Strategią Rozwoju 2014-2020.
[więcej]
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD
2016-01-18, 10:09:59
W dniu 18.12.2015 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej.W WZC wzięło udział 31 członków ( 72 % ). Wybrano nową Radę - Organ Decyzyjny oraz zatwierdzono Lokalną Strategię Rozwoju 2014-2020.Uchwalono nowy statut.
[więcej]
Propozycja nowego statutu LGD - SRZP w Bielsku
2015-12-12, 12:27:58
W dniu 18.12.2015 roku Walne Zebranie Członków LGD - Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej rozpatrzy zatwierdzenie nowego statutu .
[więcej]
II RADA LIDERÓW LGD - STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI PŁOCKIEJ
2015-11-24, 15:22:13
W dniu 24.11.2015 roku w siedzibie przy Placu Wolności 12 w Bielsku obradowała II Rada Liderów Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Określono, między innymi, podstawowe obszary działania objęte Lokalną Strategią Rozwoju 2014 - 2020. w spotkaniu wzięło udział 17 przedstawicieli reprezentujących wszystkie 5 gmin należące do LGD. Reprezentowane były sektory; publiczny, społeczny, i gospodarczy.
[więcej]
 starsze>>
STRONA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PROW 2014-2020