Sonda
Czy podoba Ci się wygląd strony?
TAK 60%
NIE 40%

Odwiedziło nas: 9085 osób 
 Aktualności

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI LGD ZACHODNIEGO MAZOWSZA
2015-11-19, 12:32:18
W dniu 18.11.2015 roku w siedzibie LGD - Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej w Bielsku odbyło się spotkanie przedstawicieli LGD. W spotkaniu uczestniczyły LGD: Aktywni Razem z Łącka, Sierpeckie Partnerstwo z Sierpca,Przyjazne Mazowsze z Płońska, Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego z Legionowa i Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej z Bielska.
Omówiony został zakres planowanego do wspólnej realizacji projektu współpracy.
[więcej]
PIERWSZE SPOTKANIA RADY LIDERÓW
2015-11-11, 17:26:36
W dniu 10.11.2015 o godzinie 10.oo w siedzibie LGD w Bielsku odbyło się posiedzenie Rady Liderów. Zadaniem spotkania było opracowanie analizy SWOT dla obszaru LGD oraz omówienie i sprecyzowanie dalszych działań związanych z opracowaniem LSR. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele z wszystkich gmin wchodzących w skład obszaru objętego LSR.
[więcej]
SPOTKANIE KONSULTACYJNE W GMINIE STAROŹREBY
2015-11-11, 11:11:18
W dniu 30.10.2015 roku o godzinie 13.oo w siedzibie urzędu gminy odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Staroźreby.Sektor publiczny reprezentowała Pani Sekretarz Urzędu Honorata Nagórka. W spotkaniu wzięło udział 24 osoby reprezentujące sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.
[więcej]
UDZIAŁ CZŁONKÓW ZARZADU LGD W SZKOLENIU 6.11.2015 w Warszawie
2015-11-07, 09:54:11
W dniu 06.11.2015 roku Prezes Zarządu Pani Honorata Nagórka i Członek Zarządu Pan Andrzej Dzięcioł wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym w Warszawie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Prelegenci - przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówili zagadnienia związane z praktycznym wdrażaniem LSR 2014-2010.
[więcej]
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Stara Biała
2015-11-04, 13:45:13
W dniu 29.10.2015 roku ( czwartek) o godzinie 13.oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie konsultacyjno- informacyjne z mieszkańcami gminy Stara Biała. W spotkaniu uczestniczył Wójt gminy Pan Sławomir Wawrzyński.
[więcej]
SPOTKANIE KONSULTACYJE Z MIESZKAŃCAMI GMINY SŁUPNO
2015-10-29, 07:50:51
28.10.2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupnie odbyło się 3-cie spotkanie konsultacyjne . W spotkaniu wzięło udział 15 uczestników. Sektor publiczny reprezentowany przez Wójta Gminy i Przewodniczącą Rady Gminy.W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele sektora gospodarczego i, społecznego i mieszkańców.
[więcej]
SPOTKANIE KONSULTACYJNE W DROBINIE
2015-10-29, 07:43:25
W dniu 26.10.2015 roku o godzinie 13.oo w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w drobinie w ramach przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD dla mieszkańców Miasta i Gminy Drobin. W spotkaniu wzięło udział 24 osoby z wszystkich sektorów tworzących partnerstwo.Sektor publiczny reprezentował Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie i Dyrektor M.- G.O.S.i R. w Drobinie
[więcej]
SPOTKANIE KONSULTACYJNE W BIELSKU
2015-10-27, 07:54:46
Zgodnie z harmonogramem spotkań konsultacyjnych w dniu 27.10.2015 roku o godzinie 13.oo w siedzibie LGD w Bielsku Plac wolności 12 odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach planu włączania społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej strategii Rozwoju 2014-2020. w spotkaniu uczestniczyło 16 osób. Na spotkaniu obecny był Wójt Gminy Pan Józef Jerzy Rozkosz.
[więcej]
Wyjazd studyjny członków Zarządu LGD
2015-07-05, 13:56:25
W dniach 18-21.06.2015 członkowie Zarządu LGD przebywali na wyjeździe studyjnym. Program wyjazdu poniżej.
[więcej]
Nabór na poddziałanie - WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE
2015-07-01, 10:56:07
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór na wsparcie przygotowawcze.
[więcej]
<< nowszestarsze>>
STRONA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PROW 2014-2020