Sonda
Czy podoba Ci się wygląd strony?
TAK 55%
NIE 45%

Odwiedziło nas: 11377 osób 
 Ankieta

                                        

 

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej rozpoczeło proces opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS).

Prosimy zainteresowanych (osoby i instytucje) o zgłaszanie propozycji przedsiewzięć do realizacji w ramach LSR 2014-2020 wg załączonej ankiety.

Propozycja projektu planowanego do realizacji w ramach LSR 2014.docx

STRONA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PROW 2014-2020